Nadzór inwestorski Koordynacja prac Kierowanie Projektowanie Realizacje Obsługa BHP Partnerzy
 
 
Świadczymy usługi w zakresie kierowania
 
 
          Dzięki pełnionej funkcji kierownika robót elektrycznych i niskoprądowych na  budowach uzyskują Państwo sprawne zarządzanie procesem budowy oraz zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych prac.
 
 
Poprzez zarządzanie procesem budowlanym zapewniamy prawidłowe i sprawne prowadzenie Inwestycji - zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami, w zakresie:
 
          - prowadzenia dokumentacji budowy,

          - kontroli stopnia realizacji robót zgodnie z przyjętym harmonogramem,

          - ciągły monitoring postępu i jakości realizacji prac instalacyjnych,

          - kontroli kosztów robót,

          - akceptację i stałą kontrolę planu zapewnienia jakości.

          - realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

          - przygotowywanie raportów na potrzeby Inwestora 

Projekt i wykonanie PING Sp. z o.o.